Panie redaktorze, jeżeli chodzi o przyjmowanie ślubowania od sędziów. Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje ślubowanie od sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, tak? Nie ma innej możliwości i nie ma możliwości jakiejkolwiek weryfikacji tych uchwał.

Andrzej Duda "Kawa na ławę", TVN24 - 04/12/2016

fot. TVN24

Prawda. Tyle, że właśnie Andrzej Duda oceniał uchwały.