Andrzej Duda - Od sześciu lat instytucje europejskie (...) cały czas,…


Prawda czy fałsz?

Od sześciu lat instytucje europejskie (...) cały czas, permanentnie ingerują w kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, co jest ewidentnym naruszeniem traktatów, jest ewidentnym naruszeniem praworządności.

Andrzej Duda, wywiad dla telewizji litewskiej LRT 20/10/2021

wywiad dla telewizji litewskiej LRT

Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Unia — i nie tylko ona, także USA — reaguje na działania PiS.