Andrzej Duda - Ojcowie założyciele Unii Europejskiej stworzyli tę wspólnotę:…


Prawda czy fałsz?

Ojcowie założyciele Unii Europejskiej stworzyli tę wspólnotę: jako Wspólnotę Węgla i Stali; jako wspólnotę gospodarczą; jako wspólnotę, w której miały się zacieśniać więzi gospodarcze, które w efekcie miały prowadzić do więzi między narodami.

Andrzej Duda, wywiad dla telewizji litewskiej LRT 20/10/2021

wywiad dla telewizji litewskiej LRT

Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. W projekcie europejskim integracja miała służyć pokojowi i demokracji (ale także o nią chodziło).