Mija kolejny rok skutecznych starań o to, aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone uczciwie. Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin

Andrzej Duda Orędzie Noworoczne 2018 - 31/12/2017

05.09.2017 Krynica Zdroj , prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia XXVII Forum Ekonomicznego . Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta

Rozwój i wzrost zamożności, w tym najuboższych - tak (gorzej z koncepcją)