Andrzej Duda - Do rangi symbolu urasta, że w stulecie…


Prawda czy fałsz?

Do rangi symbolu urasta, że w stulecie tamtego wielkiego sukcesu Polska dołącza do grona rozstrzygającego najważniejsze problemy polityki międzynarodowej. Od 1 stycznia RP będzie jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wniesiemy tam nasze wartości

Andrzej Duda, Orędzie Noworoczne 2018 31/12/2017

Orędzie Noworoczne 2018

Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta


zbity zegar. PRL też była w Radzie cztery razy. Za wiele wnieść się nie da, może lepiej?