Andrzej Duda - Łukaszenka sprowadza dziesiątki tysięcy mieszkańców Bliskiego Wschodu…


Prawda czy fałsz?

Łukaszenka sprowadza dziesiątki tysięcy mieszkańców Bliskiego Wschodu i pałkami policyjnymi zmusza do przekraczania naszych granic.

Andrzej Duda, 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 21/09/2021

76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta


raczej fałsz. W ramach operacji Śluza reżim Łukaszenki ułatwia uchodźcom dotarcie do Mińska, skąd ruszają dalej na własną rękę. Nikt ich nie zmuszą do przekraczania granic, oni po to tu właśnie przyjechali