Andrzej Duda - Polska jest w awangardzie działań na rzecz…


Prawda czy fałsz?

Polska jest w awangardzie działań na rzecz ochrony klimatu. Zmniejszyliśmy emisję w stosunku do 1988 roku, zgodnie z postanowieniami Konwencji z Kioto o ponad 30 procent. Nasz kraj w kwestii ograniczenia emisji jest jednym z przodujących państw na świecie

Andrzej Duda, Wywiad dla TVP info 22/12/2019

Wywiad dla TVP info

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta


fałsz. Nie, w niczym nie przodujemy - od 2012 roku nasza emisja CO2 rośnie