Andrzej Duda - Sędziów Trybunału jest piętnastu. Jeżeli prezes Trybunału…


Prawda czy fałsz?

Sędziów Trybunału jest piętnastu. Jeżeli prezes Trybunału nie zaprasza na Zgromadzenie Ogólne, nie dopuszcza do Zgromadzenia Ogólnego trzech sędziów, to prezes Trybunału Konstytucyjnego działa sprzecznie z konstytucją. Krótko mówiąc - łamie konstytucję.

Andrzej Duda, Kawa na ławę 04/12/2016

Sędziów Trybunału jest piętnastu. Jeżeli prezes Trybunału nie zaprasza na Zgromadzenie Ogólne, nie dopuszcza do Zgromadzenia Ogólnego trzech sędziów, to prezes Trybunału Konstytucyjnego działa sprzecznie z konstytucją. Krótko mówiąc - łamie konstytucję.

fot. TVN24


fałsz. Fałsz. Od trzech sędziów prezydent nie odebrał ślubowania.