Sędziów Trybunału jest piętnastu. Jeżeli prezes Trybunału nie zaprasza na Zgromadzenie Ogólne, nie dopuszcza do Zgromadzenia Ogólnego trzech sędziów, to prezes Trybunału Konstytucyjnego działa sprzecznie z konstytucją. Krótko mówiąc - łamie konstytucję.

Andrzej Duda Kawa na ławę - 04/12/2016

fot. TVN24

Fałsz. Od trzech sędziów prezydent nie odebrał ślubowania.