Andrzej Duda - Błędem było odejście od ośmioletniej podstawówki i…


Prawda czy fałsz?

Błędem było odejście od ośmioletniej podstawówki i czteroletniego liceum i utworzenie gimnazjów, dokąd trafia młodzież w trudnym wieku i jest w nich anonimowa (…) Należy je wydłużyć lub zlikwidować (…) najlepszy byłby system cztery – cztery - cztery.

Andrzej Duda, wypowiedź na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju 22/06/2016

wypowiedź na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz i błąd. Uprzedzenia wobec gimnazjum wywrócą system edukacji