Błędem było odejście od ośmioletniej podstawówki i czteroletniego liceum i utworzenie gimnazjów, dokąd trafia młodzież w trudnym wieku i jest w nich anonimowa (…) Należy je wydłużyć lub zlikwidować (…) najlepszy byłby system cztery – cztery - cztery.

Andrzej Duda wypowiedź na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju - 22/06/2016

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Raczej fałsz i błąd. Uprzedzenia wobec gimnazjum wywrócą system edukacji