Andrzej Duda - W ślad za doktryną prawa konstytucyjnego, nakaz…


Prawda czy fałsz?

W ślad za doktryną prawa konstytucyjnego, nakaz ten [apolityczności] należy rozumieć rozszerzająco: sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty etycznej, światopoglądowej czy politycznej

Andrzej Duda, Kongres Prawników Polskich 20/05/2017

Kongres Prawników Polskich

fot. Kancelaria Prezydenta / YouTube


fałsz. Etyka zawodowa nakazuje sędziom dbać o ustrojową pozycję władzy sądowniczej