Andrzej Duda - "W sensie geograficznym państwa polskiego nie było,…


Prawda czy fałsz?

"W sensie geograficznym państwa polskiego nie było, były ziemie, które kiedyś stanowiły państwo polskie. Polski rząd zorganizował się na uchodźstwie, ale polskiego rządu działającego w Polsce, instytucji państwa polskiego nie było"

Andrzej Duda, Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim 06/02/2018

Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim

zrzut ekranu


zbity zegar. Fałsz. Polska istniała geograficznie, a instytucje państwa działały w kraju