Prawda czy fałsz?

"W sensie geograficznym państwa polskiego nie było, były ziemie, które kiedyś stanowiły państwo polskie. Polski rząd zorganizował się na uchodźstwie, ale polskiego rządu działającego w Polsce, instytucji państwa polskiego nie było"

Andrzej Duda, Oświadczenie w Pałacu Prezydenckim 06/02/2018

zrzut ekranu


zbity zegar. Fałsz. Polska istniała geograficznie, a instytucje państwa działały w kraju