Andrzej Duda - Oczywiście to PKB według prognozy nie jest dodatnie,…


Prawda czy fałsz?

Oczywiście to PKB według prognozy nie jest dodatnie, ale jest kilka razy mniej negatywne niż to, co w innych wielkich krajach UE

Andrzej Duda, Spotkanie wyborcze w Łomży 07/07/2020

Spotkanie wyborcze w Łomży

fot. Wojciech Habdas Agencja Gazeta


raczej fałsz. Według KE polska gospodarka skurczy się o 4,6 proc., najgorsza recesja - we Włoszech - to -11,2 proc. W większości państw UE skala recesji nie odbiega tak bardzo od naszej