Andrzej Duda - Sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości są sprawami…


Prawda czy fałsz?

Sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości są sprawami wewnętrznymi każdego państwa członkowskiego i nie są objęte prawem unijnym, Unia ich nie reguluje

Andrzej Duda, TV Trwam 05/03/2020

TV Trwam

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Państwa członkowskie UE mają prawo kształtować wymiar sprawiedliwości tak, żeby był zgodny z prawem UE, w tym z art. 2 Traktatu o UE