Prawda czy fałsz?

Uważam że Trybunał tutaj dalece wykroczył poza swoją właściwość rzeczową. Według mnie, kwestia do której tutaj się odniósł, jest kwestią pozatraktatową, organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich.

Andrzej Duda, wp.pl 20/12/2018

Uważam że Trybunał tutaj dalece wykroczył poza swoją właściwość rzeczową. Według mnie, kwestia do której tutaj się odniósł, jest kwestią pozatraktatową, organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Podwójny fałsz. TSUE ma prawo zajmować się polską praworządnością. A sprawa nie dotyczy "organizacji wymiaru sprawiedliwości", tylko przestrzegania unijnych wartości.