Andrzej Duda - Polskie podziemie niepodległościowe to było ponad 300 tys.…