Andrzej Duda - Szczyt NATO w WArszawie podjął decyzję o…