Andrzej Duda - "TK [Przyłębskiej] podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko [TK…


Prawda czy fałsz?

"TK [Przyłębskiej] podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko [TK Zolla], z orzeczenia z 28 maja 1997 r., zgodnie z którym "Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej"

Andrzej Duda, Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy z 1993 roku 30/11/2020

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy z 1993 roku

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Orzeczenia TK mogą się zmieniać, zwłaszcza że TK Zolla opierał się na konstytucji z 1992 r. W obecnej ochrona "życia" została specjalnie zapisana bez doprecyzowania, odrzucono zapis "od poczęcia do naturalnej śmierci"