Andrzej Duda - Nie będą nam tutaj w obcych językach…


Prawda czy fałsz?

Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Tak, tu jest Unia Europejska i bardzo się z tego cieszymy, że jest, ale przede wszystkim tu jest Polska

Andrzej Duda, Wiec wyborczy w Zwoleniu 17/01/2020

Wiec wyborczy w Zwoleniu

Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta


zbity zegar. Prośba o opinię Komisji Weneckiej to wyraz zaufania do europejskich partnerów, a stanowisko Komisji Europejskiej wynika z przynależności Polski do UE. Są sformułowane w "obcych językach", ale również po polsku