Andrzej Duda - Wśród wad tego rozwiązania można wskazać groźbę…


Prawda czy fałsz?

Wśród wad tego rozwiązania można wskazać groźbę naruszenia ważnych zasad konstytucyjnych: zaufania obywateli do państwa i prawa, ochrony praw nabytych oraz - co szczególnie istotne w warunkach niniejszej sprawy - zasady niedziałania prawa wstecz.

Andrzej Duda, wniosek do TK 29/12/2016

wniosek do TK

22.08.2016 Warszawa , Palac Prezydencki . Prezydent RP Andrzej Duda podczas wypowiedzi dla mediow po ceremonii podpisania dokumentow pomiedzy Polska a Kazachstanem . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Gmina wydawałaby zgodę, ale decyzja wojewody unieważniała ją