Andrzej Duda - Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać…


Prawda czy fałsz?

Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy.

Andrzej Duda, Zwoleń, woj. Mazowieckie 17/01/2020

Zwoleń, woj. Mazowieckie

15.08.2019 Katowice . Prezydent Andrzej Duda podczas defilady " Wierni Polsce " z okazji Swieta Wojska Polskiego . Fot . Kamila Kotusz / Agencja Gazeta *** Local Caption ***


zbity zegar. Nikt nie kwestionuje prawa Polski jako państwa UE i Rady Europy do decydowania o swoim wymiarze sprawiedliwości, ale efekt tych zmian musi być zgodny z polską konstytucją, prawem unijnym i międzynarodowym, które Polska dobrowolnie ratyfikowała.