Prawda czy fałsz?

Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy.

Andrzej Duda, Zwoleń, woj. Mazowieckie 17/01/2020

Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy.

15.08.2019 Katowice . Prezydent Andrzej Duda podczas defilady " Wierni Polsce " z okazji Swieta Wojska Polskiego . Fot . Kamila Kotusz / Agencja Gazeta *** Local Caption ***


zbity zegar. Nikt nie kwestionuje prawa Polski jako państwa UE i Rady Europy do decydowania o swoim wymiarze sprawiedliwości, ale efekt tych zmian musi być zgodny z polską konstytucją, prawem unijnym i międzynarodowym, które Polska dobrowolnie ratyfikowała.