Mateusz Morawiecki - 2/3 miejsc pracy, które powstały w europejskim…