Michał Dworczyk - Cieszę się tym bardziej, że jest to…


Prawda czy fałsz?

Cieszę się tym bardziej, że jest to kolejny przykład na to, że w Polsce poza podziałami politycznymi można funkcjonować dla dobra regionu, dla dobra mieszkańców. Nie walka plemienna, nie nienawiść, tylko porozumienie i dialog.

Michał Dworczyk, Konferencja prasowa przed pierwszą sesją sejmiku śląskiego 21/11/2018

Konferencja prasowa przed pierwszą sesją sejmiku śląskiego

16.01.2018 Warszawa , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Szef Kancelarii Premiera , minister Michal Dworczyk podczas konferencji o powolaniu polsko- wegierskiego Instytutu im Waclawa Felczaka . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


zbity zegar. Przeciąganie radnego konkurencji w ostatniej chwili to najczystszy przykład walki politycznej i zaognianie podziałów