Jeżeli mamy ulgi w zakupie biletów kolejowych, to za te ulgi spółce PKP z budżetu państwa są zwracane środki. W związku z tym [w przypadku cen energii] mamy również podobną sytuację, gdzie pewne ulgi wprowadzone przez państwo są rekompensowane z budżetu.

Michał Dworczyk „Salon polityczny Trójki” - 03/01/2019

Fot. Wikipedia

Ulgi w zakupie biletów podlegają tzw. kryteriom Altmark. Według ekspertów rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych nie wyczerpują tych kryteriów