Michał Dworczyk - Jeżeli mamy ulgi w zakupie biletów kolejowych,…


Prawda czy fałsz?

Jeżeli mamy ulgi w zakupie biletów kolejowych, to za te ulgi spółce PKP z budżetu państwa są zwracane środki. W związku z tym [w przypadku cen energii] mamy również podobną sytuację, gdzie pewne ulgi wprowadzone przez państwo są rekompensowane z budżetu.

Michał Dworczyk, „Salon polityczny Trójki” 03/01/2019

„Salon polityczny Trójki”

Fot. Wikipedia


raczej fałsz. Ulgi w zakupie biletów podlegają tzw. kryteriom Altmark. Według ekspertów rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych nie wyczerpują tych kryteriów