Radosław Fogiel - Byłoby to działanie niekonstytucyjne. Polska konstytucja w…


Prawda czy fałsz?

Byłoby to działanie niekonstytucyjne. Polska konstytucja w sposób jasny i wyraźny określa, że wśród zadań i odpowiedzialności Rady Ministrów jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w państwie.

Radosław Fogiel, Konferencja prasowa PiS 21/08/2019

Konferencja prasowa PiS

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Polska konstytucja nie nakazuje ani połączenia, ani rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.