abp Stanisław Gądecki - Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw…


Prawda czy fałsz?

Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej (..) promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania

Stanisław Gądecki, oświadczenie 14/02/2020

oświadczenie

Fot. Konferencja Episkopatu Polski


fałsz. Standardy równościowe w polityce kadrowej i zamówieniach publicznych to realizacja konstytucyjnego obowiązku niedyskryminacji, a także przestrzeganie kodeksu pracy