abp Stanisław Gądecki - [Karta - red.]Takim słowom jak rodzina, równość…


Prawda czy fałsz?

[Karta - red.]Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój

Stanisław Gądecki, oświadczenie 14/02/2020

oświadczenie

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


zbity zegar. Karta nie ingeruje w życie rodzinne, tylko wprowadza standardy równouprawnienia w sferze publicznej