Kamila Gasiuk-Pihowicz - Koincydencja faktów. Pierwsze materiały w pisowskich mediach…


Prawda czy fałsz?

Koincydencja faktów. Pierwsze materiały w pisowskich mediach insynuujące jakieś nieprawidłowości korzystania ze środków finansowych przez organizacje pozarządowe pojawiły się z tą samą datą, z jaką jest dokument rządowy powołujący to centrum.

Kamila Gasiuk - Pihowicz, Śniadanie w Radiu ZET, Radio ZET 27/11/2016

Śniadanie w Radiu ZET, Radio ZET


blisko prawdy. Blisko prawdy. Emisja pierwszego materiału TVP była 7 dni wcześniej