Giorgia Meloni - "Włoska prawica już dziesiątki lat temu oddała…


Prawda czy fałsz?

"Włoska prawica już dziesiątki lat temu oddała faszyzm historii, jednoznacznie potępiając tłumienie demokracji i haniebne ustawy antyżydowskie".

Giorgia Meloni, wypowiedź wideo opublikowana na Twitterze Giorgii Meloni 11/08/2022

wypowiedź wideo opublikowana na Twitterze Giorgii Meloni

Wikipedia


fałsz. Meloni od lat próbuje odciąć się od wizerunku partii, z którą sympatyzują neofaszyści. Mimo to partyjne logo Braci Włochów, partii na czele której stoi, wciąż posługuje się faszystowskim symbolem trójkolorowego płomienia.