Szymon Giżyński - Tu [w przypadku mowy nienawiści] najwspanialszą metodologią…


Prawda czy fałsz?

Tu [w przypadku mowy nienawiści] najwspanialszą metodologią i jedyną najuczciwszą jest dekalog. On przynosi zarówno pojęcie krzywdy, ono jest zobiektywizowane, jak i pojęcie w tym kodeksowym sensie przestępstwa, gdzie to jest na dekalogu świętym oparte.

Szymon Giżyński, Obrady Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych 30/11/2016

Obrady Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

07.03.2015 Czestochowa , III aleja NMP . Posel PiS Szymon Gizynski . Czestochowski marsz patriotyczny w obronie demokracji i wolnych mediow , zorganizowany przez lokalny PiS . Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta


zbity zegar. Zbity zegar. Kodeksy religijne zamiast prawa - to w państwach wyznaniowych