Małgorzata Golińska - Nie ingerowaliśmy w ogóle w zapisy dotyczące…