Jarosław Gowin - NGO'S to niezbędny element demokracji. Powinny być…