Jarosław Gowin - Jeżeli będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, tutaj…


Prawda czy fałsz?

Jeżeli będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, tutaj chciałbym jednoznacznie tę sprawę  przeciąć. Polska dostosuje się do tych orzeczeń w takim zakresie, w jakim Trybunał ma uprawnienia. W Polsce jest konsensus co do stosowania się do wyroków TS

Jarosław Gowin, Wypowiedź w "Kwadransie politycznym" TVP1 07/09/2018

Wypowiedź w "Kwadransie politycznym" TVP1


zbity zegar. Manipulacja. Gowin deklaruje respektowanie wyroku, ale zapowiada, że nie będzie przestrzegany