Jarosław Gowin - Uratowałem to, co powinno być najwyższą wartością…