Jan Grabiec - Zapoznaliśmy się z oświadczeniami organizatorów Marszu Równości w Białymstoku,…


Prawda czy fałsz?

Zapoznaliśmy się z oświadczeniami organizatorów Marszu Równości w Białymstoku, którzy nie życzą sobie organizacji manifestacji przez partie polityczne. Trzeba to uszanować

Jan Grabiec, Wypowiedź dla PAP 23/07/2019

Wypowiedź dla PAP

Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta .


półprawda. Tęczowy Białystok był przeciw, ale mimo wątpliwości weźmie udział w manifestacji i apeluje o liczny udział