Marek Gróbarczyk - Jestem przekonany co do prawidłowości realizacji przygotowania…


Prawda czy fałsz?

Jestem przekonany co do prawidłowości realizacji przygotowania tej inwestycji i nie pozwolimy sobie na to, by jakiekolwiek działania terrorystyczne pod kątem ekologicznym, miały wpływ na realizację.

Marek Gróbarczyk, TVP.info 04/11/2019

TVP.info

Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta


fałsz. PROTESTY EKOLOGICZNE TO NIE EKOTERRORYZM A WSTRZYMANIA INWESTYCJI CHCE KOMISJA EUROPEJSKA