Jerzy Hausner - Aby uruchomić 500+, rząd stworzył dużą machinę…


Prawda czy fałsz?

Aby uruchomić 500+, rząd stworzył dużą machinę administracyjną. Po co? Przecież wystarczyło dać wolną kwotę do opodatkowania przypisaną do wielodzietnych gospodarstw domowych. Nie mielibyśmy całej biurokracji, a efekt byłby taki sam.

Jerzy Hausner, wywiad dla „Gazety Wyborczej” 13/08/2016

wywiad dla „Gazety Wyborczej”

07.03.2016 Krakow , Opera Krakowska . Jerzy Hausner podczas inaugracji dzialalnosci Klubu Obywatelskiego . Fot. Lukasz Krajewski / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Ulgi pomagają tym, którzy płacą podatki. A nie wszyscy płacą.