Henryk Kowalczyk - Cały ten obszar nie jest rezerwatem. Puszcza…


Prawda czy fałsz?

Cały ten obszar nie jest rezerwatem. Puszcza Karpacka to w większości las gospodarczy, gdzie jesteśmy zobowiązani prowadzić gospodarkę leśną. Proszę spojrzeć na fakty. W ciągu 70 lat lesistość w tym regionie wzrosła z 36 do 62 proc.

Henryk Kowalczyk, dziennik.pl 24/04/2018

dziennik.pl

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


półprawda. Lasy reliktowe Puszczy Karpackiej powinien chronić park narodowy