Prawda czy fałsz?

Oczywiście, tam jest też zaplecze polityczne, w tym sporze, jak i w sporze rezydentów. (...) To jest też na pewno dobry sposób, żeby zaostrzyć ten spór polityczny w Polsce istniejący między obozem władzy i obozem przeciwnym, opozycji

Abp Henryk Hoser, Wywiad w RMF FM 28/04/2018

Oczywiście, tam jest też zaplecze polityczne, w tym sporze, jak i w sporze rezydentów. (...) To jest też na pewno dobry sposób, żeby zaostrzyć ten spór polityczny w Polsce istniejący między obozem władzy i obozem przeciwnym, opozycji

FOT. WOJCIECH SURDZIEL / AGENCJA GAZETA


fałsz. Obrzydliwe. Osoby niepełnosprawne naprawdę potrzebują wsparcia