Abp Henryk Hoser - Nawet w czasach stalinowskich Boże Narodzenie było…


Prawda czy fałsz?

Nawet w czasach stalinowskich Boże Narodzenie było szanowane, nie podejmowano prób ich zakłócenia politycznymi akcjami. To akcja niesłuchanie brutalne, swego rodzaju inscenizacja, która ma swoich reżyserów i promotorów. Powoduje destrukcję społeczną

Abp Henryk Hoser, Wywiad w Polskim Radiu 24 25/12/2016

Wywiad w Polskim Radiu 24

Arcybiskup Henryk Hoser podczas procesji z relikwiami swietago Stanislawa biskupa i swietago Jana Pawla II z Wawelu na Skalke . Fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Gazeta


zbity zegar. Abp. Hoser sugeruje, że celem opozycji jest walka z religią. To insynuacja