Jan Maria Jackowski - Nawoływanie do tego, żeby czynności, które są…


Prawda czy fałsz?

Nawoływanie do tego, żeby czynności, które są legalne były zaprzestane, jest działaniem nielegalnym. Oczywiście, że to jest nielegalne. A nawoływanie do przestępstwa jest przestępstwem, czy nie? Sam fakt nawoływania ma swoje kwalifikacje prawne

Jan Maria Jackowski, "Fakty po faktach", TVN 24 11/12/2016

"Fakty po faktach", TVN 24

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Czy nawoływanie do legalnej zmiany prawa jest nielegalne?