Patryk Jaki - Całkowite straty dla Polski [z członkostwa w…


Prawda czy fałsz?

Całkowite straty dla Polski [z członkostwa w UE] w okresie 2004-2020 wynoszą około 535 mld zł

Patryk Jaki, Konferencja prasowa w Sejmie 20/09/2021

Konferencja prasowa w Sejmie


zbity zegar. To liczba stworzona na wątpliwych założeniach, z nieporównywalnych wartości. Dzięki obecności w UE Polska gospodarka jest większa o 55 proc. wobec scenariusza, gdzie do wspólnoty nie przystępuje.