Jakub Kulesza - Subwencje partyjne [PO] nie idą na pisanie…


Prawda czy fałsz?

Subwencje partyjne [PO] nie idą na pisanie programów, dialog z obywatelami, konsultacje, tylko organizuje się za nie wiece partyjne. Wszelkie formy aktywizacji społecznej winny być organizowane oddolnie i bez szyldów partyjnych a tutaj jest odwrotnie

Jakub Kulesza, Wypowiedź dla "Gazety Polskiej Codziennie" o Marszu Wolności 06/05/2017

Wypowiedź dla "Gazety Polskiej Codziennie" o Marszu Wolności

fot. wSensie.tv / YouTube


fałsz. Większość protestów ma organizatora. Partie mogą na nie wydawać pieniądze