Marek Jakubiak - Budowanie takiego bolszewizmu polegającego na tym, że…


Prawda czy fałsz?

Budowanie takiego bolszewizmu polegającego na tym, że zabrać mu bo ma, zawsze prowadzi do zwykłego złodziejstwa, a na końcu do bandytyzmu.

Marek Jakubiak, Facebook.pl 17/03/2017

Facebook.pl

10.02.2016 Warszawa , Sejm . Posel Marek Jakubiak podczas pierwszego czytania projektu zmiany konstytucji w trakcie 11 posiedzenia sejmu VIII kadencji . Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


fałsz. Progresj podatkowa nie musi prowadzić do złodziejstwa i bandytyzmu