Jan Maria Jackowski - W świetle konstytucji wprowadzenie ograniczenia naszej wolności…