Janusz Szewczak - „Tego typu transakcja jest całkowitym zaprzeczeniem idei…