Maria Jankowska - Karta LGBT+ nie uwzględnia naturalnego rozwoju psychoseksualnego…