Jarosław Kaczyński - W sensie formalnym działają legalnie, ale czy…


Prawda czy fałsz?

W sensie formalnym działają legalnie, ale czy ich cele są legalne? Czy legalne jest odbieranie prawa innym do tego, by demonstrować, by się modlić? Czy legalnym jest próba zaniechania czynności procesowych w śledztwie smoleńskim? Nie. To jest nielegalne.

Jarosław Kaczyński, 80. miesięcznica smoleńska 10/12/2016

80. miesięcznica smoleńska

fot. TVP Info


fałsz. Fałsz. Cele kontrdemonstracji Obywateli RP są zgodne z prawem.