W sensie formalnym działają legalnie, ale czy ich cele są legalne? Czy legalne jest odbieranie prawa innym do tego, by demonstrować, by się modlić? Czy legalnym jest próba zaniechania czynności procesowych w śledztwie smoleńskim? Nie. To jest nielegalne.

Jarosław Kaczyński 80. miesięcznica smoleńska - 10/12/2016

fot. TVP Info

Fałsz. Cele kontrdemonstracji Obywateli RP są zgodne z prawem.