Jarosław Olechowski - Dbamy o pluralizm debaty, zapraszając przedstawicieli różnych…