Jarosław Zieliński - Konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że Trybunał funkcjonuje…


Prawda czy fałsz?

Konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że Trybunał funkcjonuje w oparciu o ustawę, którą uchwala Sejm. Tego nie chce przyjąć do wiadomości pan prezes Rzepliński. Ten spór jest politycznie przeciągany przez prezesa Trybunału.

Jarosław Zieliński, "Sygnały Dnia", Program I Polskiego Radia 12/08/2016

"Sygnały Dnia", Program I Polskiego Radia

polskieradio.pl


fałsz. Fałsz. Trybunał dokładnie wyjaśnił, na jakiej podstawie orzeka.