Jacek Saryusz-Wolski - Istnieją pokusy, by ozamknąć się w gronie…


Prawda czy fałsz?

Istnieją pokusy, by ozamknąć się w gronie małej, starej, przytulnej „Europy karolińskiej”. Takie dążenia przejawiają się w postulatach prezydenta Macrona, zakładających wyodrębnienie „małej UE” w oparciu o strefę euro i stworzenie Unii dwóch prędkości.

Jacek Saryusz-Wolski, Gazeta Polska 29/09/2017

Gazeta Polska

Fot. Adam Stępien / Agencja Gazeta


zbity zegar. Bez sensu. Saryusz-Wolski myli pojęcia.